AFA - Ponts

El projecte d’AFA-ponts preveu la figura d’un pare o mare que actua com a portaveu i representant de cada nivell per vetllar per una comunicació fluida entre la junta de l’AFA i el conjunt de les famílies.