Elisa Estradé. Psicòloga

L'Elisa Estradé, psicòloga, ofereix atenció psicològica individualitzada a tots els alumnes que ho sol·licitin. En fa el diagnòstic i el tractament corresponent. També fa una tasca de prevenció i resolució de conflictes (assetjament o bullying, estrès acadèmic…). El servei també està a disposició de les famílies per assessorar-les.

Hores concertades prèviament a través del tutor/a.

L'AFA i l'institut JVV assumeixen el cost del servei. 

L'AFA ha demanat al Departament d'Educació que sigui l'Administració la que procuri aquest servei, però mentre això no passi, l'Associació n'assumeix el cost.